Top
 

Yaralanmalı Trafik Kazaları Tazminatı

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?
Aracımın Değer Kaybı / Ölümlü Trafik Kazaları  / Yaralanmalı Trafik Kazaları Tazminatı

Yaralanmalı Trafik Kazaları Tazminatı

Yaralanmalı Trafik Kazaları Tazminatı

Bir trafik kazasında ağır ya da hafif yaralanmalar meydana geliyorsa bu kaza yaralanmalı trafik kazası olarak adlandırılır. Ülkemizde her yıl meydana gelen binlerce kaza, sonrasında tazminat davalarını da önemli bir mesele haline getirmektedir.

Tazminat Çeşitleri

Yaralanmalı trafik kazalarında alınan tazminatlardan ilki olan cismani zarar tazminatı, kazalarda bedene gelen zararlar neticesinde açılan davalardır ve doğan zararların temini için açılır. Kaza nedeniyle yaralanan kişi işine devam edemeyebilir, mesleğinden olabilir ya da kazanç kaybı yaşayabilir. Uğradığı zarar nedeniyle dava açarsa zararını karşı taraftan tazmin edebilir. Cismani zarar tazminatı için tedavi süresi sonrası da dikkate alınır. Eğer kişi kaza sebebiyle okuluna ara vermek zorunda kaldıysa, günlük işlerinde aksamalar yaşadıysa yine bu davayı açma hakkına sahiptir. Dava, kaza olduğu andan itibaren iki yıl içerisinde açılmalıdır.

Geçici iş görmezlik tazminatında, kaza geçiren kişide kalıcı bir bedensel hasar meydana gelmez. Ancak kişi tedavi sürecinden geçeceği için hatta bu süreye bir de istirahat süresi ekleneceği için işinden uzak kalabilir. Bu durum da kayıplar yaşamasına neden olur. Geçici iş görmezlik süresinde yaşadığı kayıpları ortadan kaldırmak için kazaya sebep olan taraftan maddi tazminat talep edebilir. Özellikle de bedenini ve kas gücünü kullanarak çalışanlar için bu tazminat büyük önem taşır.

Bir diğer tazminat hakkı tedavi giderlerinde kullanılır. Hem yaralanmalarda hem de sakatlıklarda tedavi giderlerini kazada suçlu olan taraf karşılar. Mağdur olan taraf, bu giderlerin temini için talepte bulunabilir. Tedavi giderleri, kazada yaralanan kişinin iyileşme ve tedavi süresindeki tüm masraflarını kapsar. Hatta refakatçinin ya da gerekiyorsa tutulacak olan özel bakıcının, yol giderlerinin ve muayene ücretlerinin de bu giderlere dahil edilmesi söz konusudur. Yani hem hastanın hem de refakatçinin ulaşım, konaklama gibi masrafları da dahil tüm giderlerini kapsar.

Nasıl Alınır?

Yaralanmalı trafik kazaları tazminatı almak için gerekli olan birtakım evraklar vardır ve bu evrakların bir dosya şeklinde toparlanması gerekir. Kaza tutanağı, eğer varsa bilirkişinin raporu, polisin ve jandarmanın ifade tutanakları, hastaya ait tutanaklar, iddianameler, sigorta poliçeleri, ehliyet, kimlik ve heyet raporu, bu dosyada mutlaka yer almalıdır.

Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin bizzat kendisi dava açabileceği gibi yaralanan kişinin anne, baba, eş, nişanlı gibi yakın akrabaları da dava açabilirler. Yakın akrabaların açacağı manevi tazminat davasını, ayrıca kazada bedeni zarar gören kişi de açabilir. Yaşadığı üzüntünün ve kaygının karşılığı olarak manevi tazminat isteyebilir. Yakınların açacağı manevi tazminat davası, ağır bedensel yaralanmaların olduğu durumlarda geçerlidir. Bu durumlar bir organın kaybedilmesi gibi ağır halleri kapsar.

Biz Toryum Grup Danışmanlık olarak yaralanmalı trafik kazalarında tazminat için müşterilimize hizmet veriyor, evrakların tamamının toplanmasında görev alıyor ve davanın açılma sürecine dek yanınızda yer alıyoruz.

Adınıza kayıtlı geçmiş 2 yıl içerisinde kazaya uğrayan bir aracınızdan doğan zararınızı tazmin etmek için bizi aramanız yeterli olacaktır.

Hemen Arayın